räfsa bättre på ängen
Artikel 2007-5 Anders Friström

Ett ständigt kvävenedfall från luften över våra kvarvarande ängar leder, tillsammans med en för svag hävd av markerna, till att ängsfloran utarmas. För att behålla artrika ängar måste skötseln bli mer intensiv. Mer biomassa måste skördas och räfsningen på våren behöver bli bättre, det visar en avhandling av Lotta Wallin från Uppsala universitet. Med sådana åtgärder svarar floran positivt. Ängsväxterna kan också behöva hjälp med spridningen från en äng till en annan. Plantering av odlade småplantor ger då bättre effekt än fröspridning.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.