Skogscertifiering i kris

SKOG * Förtroendet för den svenska skogscertifieringen enligt FSC-standarden är lågt och naturvårdshänsynen fungerar dåligt. Vara med eller gå ur, det är nu frågan för Naturskyddsföreningen?

Artikel 2007-5 Anders Friström

Naturskyddsföreningen har stått bakom FSC (Forest Stewardship Council) sedan starten. I dag är hälften av den svenska skogsmarken FSC-certifierad. Då borde det väl vara frid och fröjd med naturvårdshänsynen i de svenska skogarna? Att döma av den enkät som föreningen gjort för att ta reda på hur väl FSC fungerar är verkligheten en annan.

- Det står klart att skogscertifieringen brottas med allvarliga problem, säger Jonas Rudberg, skogshandläggare på Naturskyddsföreningens kansli. FSC-reglerna följs dåligt och i praktiken är det ofta små skillnader mellan ett FSC-godkänt hygge och ett vanligt.

Merparten av de svarande från olika delar av skogssektorn är överens om att FSC borde kunna vara ett viktigt instrument för naturvårdsarbetet i skogen. Men kritiken mot systemet är också utbredd. Endast sex procent av de svarande litar helt på att FSC garanterar efterlevnaden av reglerna. 58 procent anser att FSC inte räcker till för att säkra generell naturvårdshänsyn i skogsbruket.

Naturskyddsföreningens länsförbund är inte oväntat än mer kritiska än de externa svararna. De lyfter fram bristande oberoende och trovärdighet hos certifierarna som ett problem. Inom föreningen finns också kritik mot att man inte kunnat enas kring ett beslut om att fasa ut kemikalier i skogsbruket.

Denna infekterade fråga har dragits i långbänk och legat i vägen för införandet av en ny, reviderad skogsbruksstandard inom FSC i Sverige.

- Enkäten reser ännu ett frågetecken för vårt fortsatta deltagande i svenska FSC, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Fältbiologerna lämnade i våras FSC i protest mot att skogscertifieringen inte fungerat. Frågan är nu hur Naturskyddsföreningen ska ställa sig?

- Det finns en rad andra sätt att arbeta med skogsfrågorna som kan vara mer effektiva om vi bestämmer oss för att lämna, säger Jonas Rudberg. En möjlighet är också att lämna den svenska certifieringen men att vara kvar i det internationella FSC-organet.

Föreningen fattar beslut i frågan nu under det närmaste året.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.