Uppsala folkbildar om klimat

UPPDRAGET * Nya sätt att jobba lokalt med klimatfrågan är i fokus för Naturskyddsföreningen i Uppsala län som startar ett nytt folkbildningsprojekt kring klimat. Emma Wallrup och Gun Lange ska arbeta deltid med projektet under två år.

Artikel 2007-5 Anders Friström

- Vi vill verka för ökad folk¬bildning kring klimatfrågan i länet, säger Emma Wallrup. Vi riktar oss mot lokala och regionala beslutsfattare och vill visa på bra projekt från andra delar av landet, lyfta fram visioner och konkreta åtgärder. Inspirera och aktivera. Inom projektet ska vi bland annat ordna en serie klimatseminarier tillsammans med Uppsala kommun och ordna studiecirklar för nyblivna pensionärer. Det är en målgrupp som generellt har stora utsläpp och liten medvetenhet. Fler studiecirklar till fler målgrupper kommer allt eftersom. Vi ska också ta fram "handla klimatvänligt"-guider anpassade efter olika målgrupper och hjälpa kretsarna i länet att komma igång med egna klimatstudiecirklar.

Under hösten har vi också startat "Miljö-öl" här i Uppsala, miniseminarier med mingel, i samarbete med Inug, "Ingenjörer och naturvetare för miljön". Ett större seminarium med paneldebatt planeras också kring Uppsala kommuns nya klimatstrategi.

Vilka vill ni nå?

- Vi har valt att fokusera på "värstingutsläppare" och politiker, bred folkbildning till alla tar för lång tid, säger Gun Lange. Men vi samlar uppgifter om att leva klimatvänligt på en blogg. Senare planeras också en klimatmässa riktad mot allmänheten. De som deltar i cirklarna hoppas vi kan bli något av klimatambassadörer som kan övertyga andra.

Vad vill ni uppnå?

Vi vill bidra till ökade kunskaper om klimatfrågan, ligga på politikerna och ta fram nya idéer till lösningar. Det måste ske saker snabbt på alla nivåer i samhället om vi vill vända på utvecklingen. Vi vill också nå dem som släpper ut mest och inspirera dem att förändra sin livsstil.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.