Älgen föredrar löv
Artikel 2008-1 Anders Friström

Älgar lever mest av tallskott under vintern, till stort förtret för skogsbruket. Men i mån av tillgång äter de hellre lövsly. Rönn, vide och asp var fjorton gånger mer populärt än tall, enligt en avhandling från SLU av Johan Månsson. Björk och en föredrogs också framför tall. Gran betades inte alls. Mer löv i skogen borde därför kunna minska betesskadorna i skogsbruket. Snörika vintrar hålls älgarna gärna i ungskog och planteringar, snöfattiga vintrar sprider de ut betandet mer och äter bärris med mera.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.