En grönare finansvärld

MILJÖEKONOMI * Naturskyddsföreningens höstkonferens 2007 hade rubriken "Grön Business - vem tar täten?" Det blev en mötesplats mellan miljörörelse och näringsliv. 150 deltagare från dessa båda världar försökte med växlande framgång förstå varandras jargong och tankebanor.

Artikel 2008-1 Anders Friström

För miljöfolket var det en utmaning att förstå uttryck som "prisa in risk" och "kvartalskapitalism", medan finansfolket kanske hade det svårare med koldioxidekvivalenter och biologisk mångfald.

Pontus Schultz, chefredaktör på veckans affärer, beskrev ett snabbt uppvaknande bland företagsledarna - från grön panik för ett år sedan till dagens insikt att klimatfrågan måste tacklas.

Väckarklockan var Stern-rapporten som tydligt visade på de ekonomiska riskerna med en fortsatt ökning av växthusgaserna och att det är billigare att agera nu än att vänta och se.

Veckans affärer har undersökt inställningen till miljö- och klimatfrågor bland landets storföretag. I dag har 39 procent av företagen ett tydligt klimatmål. Hela 68 procent ser en tydlig affärsmöjlighet i sitt miljöarbete. Konsumenttrycket är en viktig drivkraft för knappt hälften av företagen, med¬an en fjärdedel ser krav från de anställda som viktiga. Men 42 procent av företagen investerar mindre än en procent av sin om¬sättning i miljöarbete, och endast 9 procent satsar mer än tre procent av omsättningen på miljön.

- Miljökunskapen i företagen är ännu ganska låg, man samlar fortfarande kunskap, vilket bromsar miljöinvesteringarna, sa Pontus Schultz.

Men de allra flesta räknar ändå med ökade miljöinvesteringar under de närmaste åren. Och två tredjedelar av alla företag uppger att de intensifierat sitt miljöarbete under det senaste året, även om få ändrat inriktning på sina insatser.

- Vi befinner oss i ett moment 22 när det gäller miljöledarskap, sa Pontus Schultz. Fredrik Reinfeldt anser att Sverige har ett ansvar att gå före på miljöområdet, men är rädd för att företagen flyr landet om man går före och ställer nationella krav på företagen. Medan företagen däremot vill ha tydliga och långsiktiga regler för att kunna planera och göra investeringar.

SVENSK MILJÖTEKNIK inom områden som solenergi, vindkraft och energieffektivisering fick många lovord på konferensen. Men miljöteknikföretagen är ofta små och domineras av tekniker. De har svårt att hitta kapital och att nå ut på marknaderna med sina produkter.

- I Silicon valley finns en mängd små miljöteknikföretag med en vision i garaget. I Sverige sitter teknikerna med produkterna på bordet, men utan en effektiv kanal till marknaden, sa den amerikanske riskkapitalisten André Heinz.

- Inom EU har ett antal värdefulla bolag vuxit fram inom förnybar energi, berättade Henrik Malmsten från Gustavia Fonder. Starka hemmamarknader i Tyskland, Spanien och Danmark har gynnat vindkraftsindustrin och nu sker samma sak med solenergin, som växer mycket snabbt.

Miljöteknik omsätter i dag 20 miljarder Euro i Europa. Vindkraften sysselsätter globalt omkring 450000 människor. Både Kalifornien och Japan har satt upp mål om att ha en miljon tak med solceller till år 2010.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.