Klimatmärkt mat i höst
Artikel 2008-1

VÄLJ SJÄLV * Under hösten 2008 kommer de första klimatmärkta livsmedlen att bli tillgängliga i butikerna.

Zahrah Ekmark är projektledare på organisationen Krav och samordnar klimatmärkningen. Om tidsplanen håller kommer regelverket att vara klart till maj eller juni.

Enligt Zahrah Ekmark är det mycket viktigt att få med sig konsumenterna, för utan intresserade konsumenter kan det bli svårt att hitta intresserade producenter. Frukt och grönt kan komma att bli först ut. Där är oljeeldade växthus en av de största källorna till växthusgaser och inte transporterna som många tror. Transporter står bara för 10 procent av livsmedelssektorns växthusgasutsläpp.

- Enligt forskarnas utgör transporterna en liten del av växthusgaserna, konsumentundersökningar visar däremot att allmänheten anser att transporterna är väldigt viktiga, så vi måste ta med transporterna i märkningen på något sätt, säger Zahrah.

En stor källa av växthusgaser orsakas av de stora mängder energi som går åt vid tillverkning och transporter av handelsgödsel. Till ett kg handelsgödsel förbrukas det i värsta fall ett kilo olja.

En klimatmärkning kan inte enbart mäta växthusgaser utan måste också utgå från en helhetssyn där man tar hänsyn till de komplexa, samverkande processer våra ekosystem skapar. Detta är också ett av skälen till att den första versionen av klimatmärkingen inte kommer att beskriva hur mycket växthusgaser en viss vara släpper ut. Märkningen kommer istället representeras av en symbol som garanterar att produktionen har certifierats för låga utsläpp av växthusgaser samt att produkten är mindre skadlig för miljön.

Många gånger är det inte uppenbart vilka lösningar som är de bästa för klimatet och miljön. Den konventionella djurhållningen har exempelvis framhållits som den bästa lösningen för klimatet på grund av djurens snabba tillväxt. Men frågan är om dessa utsläppsminskningar verkligen kan jämföras med de stora utsläpp som skapas under djurens fodertillverkning.

En annan nöt att knäcka är om märkningen ska vara en tilläggsmärkning eller en separatmärkning. Vid en tilläggsmärkning är det obligatoriskt att producenten sedan tidigare är Krav- eller Sigill-märkt. Vid separatmärkning kan vem som helst få märkningen. Det lutar dock allt mer åt en tilläggsmärkning på grund av risken att förlora helhets¬perspektivet.

Naturskyddföreningen vill bara ha ett Krav¬märke och det ska alltid stå för klimathänsyn.

Henrik Andersson

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.