Ät lite kött

JORDBRUK * En naturbetesbiff kan sitta fint, men för klimatet och övergödningens skull bör vi äta mindre kött, enligt en ny rapport från Naturskydds¬föreningen.

Artikel 2008-1 Anders Friström

Kött står för nära en femtedel av världens utsläpp av växthusgaser. Det enkla sättet att verkligen minska klimatpåverkan från maten är att äta mindre kött och ersätta det med mer baljväxter. Men viss köttkonsumtion är både önskvärd och nödvändig. Betande djur behövs för öppna landskap och ett hållbart jordbruk. Bäst för klimatet och mångfalden blir då en naturbetesbiff, enligt den nya rapporten "Kött - övergödning och klimat" från Naturskyddsföreningen.

- Betande djur har en given plats i ett hållbart jordbruk, säger Ylva Grudd, jordbruks¬handläggare på Naturskyddsföreningens kansli. Betesdjuren gör högvärdigt protein av sådant som människan inte kan äta och kan livnära sig på marker som inte går att odla upp. Deras gödsel behövs som växtnäring och de skapar livsrum för vilda växter och djur.

Grisar är en annan historia. De lever oftast på sådant som människan kan äta direkt och betar inte. Dagens grisar äter också mycket importerad soja som kraftfoder. 20 procent av den landyta som krävs för att odla de svenska grisarnas foder ligger i Brasilien, där sojaodlingen bidrar till stor naturförstörelse.

Hälften av alla övergödande utsläpp av kväve till havet kommer från jordbruket. Grisproduktionen i Sverige är koncentrerad till Skåne och Halland, ofta på lätta jordar som läcker ut näringsämnen. En intensiv uppfödning ökar också risken för läckage.

- Att bryta koncentrationen av djurproduktion till kustnära områden är en nyckelfråga, säger Ylva Grudd. Fler djur borde födas upp i skogs- och mellanbygder, och färre på slätterna nära kusterna.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.