Livet i en stubbe
Artikel 2008-1 Anders Friström

Död ved är en viktig livsmiljö för många hotade arter i skogen, men den är en bristvara i det moderna skogsbruket. Även i ungskog kan det dock finnas kvarstående döda träd där de hotade arterna kan leva vidare, under förutsättning att det finns kvar gammelskog i närheten. Det visas i en avhandling från SLU av Jörgen Rudolphi. Den vanligaste formen av död ved i yngre skogar är stubbar, som kan hysa flera ovanliga lavarter. Stubbarna kan vara en viktig livboj för hotade arter i produktionsskogen, som nu hotas när stubbbrytning för utvinning av bioenergi blir allt vanligare.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.