Miljarder till regnskogsskydd
Artikel 2008-1 Anders Friström

SKOG * Den norska regeringen har anslagit tre miljarder kronor årligen under de närmaste fem åren för att skydda tropisk regnskog. Initiativet presenterades under FNs klimatmöte på Bali och Norge uppmanade då andra länder att hjälpa till. Ursprunget är ett förslag från Norsk Naturvernforbund och norska Regnskogsfonden.

- En satsning på detta område kan bidra till betydande minskningar av de globala utsläppen i en tid då världen arbetar med att få tillstånd ett nytt och mer omfattande klimatavtal, säger den norske miljö- och utvecklingsministern Erik Solheim.

En femtedel av de globala växthusgasutsläppen kommer från avskogning i tropikerna. Att bevara regnskog är billig klimatpolitik som kan ge snabba utsläppsminskningar. De norska pengarna motsvarar cirka fem procent av den uppskattade kostnaden för att bevara världens regnskogar.

- Det är glädjande att den norska insatsen görs utöver våra förpliktelser att minska utsläppen av växthusgaser här hemma, understryker Lars Løvold från Regnskogsfonden. Vi är också nöjda med att pengarna inte ska tas från den ordinare biståndsbudgeten.

En förutsättning för att Norge ska satsa miljarderna på regn¬skogsskydd är att det går att få till stånd tillfredsställande kontrollmekanismer, exempelvis i regi av FN eller Världsbanken.

Pengarna kan bland annat gå till att stärka miljömyndigheterna i olika regnskogsländer, att utveckla övervakning mot illegal avverkning och att stödja hållbara sätt att utnyttja skogens tillgångar. Lokalbefolkningen i världens regnskogar kan få stöd för att vidareutveckla traditionella former för lokal skogsförvaltning.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.