Miljöfonder för miljösamvetet

Etiskt fondsparande är populärt, men få fonder ställer särskilt strikta miljökrav. Några renodlade miljöfonder har högre ambitioner. Men hur bra kriterier har de egentligen?

Artikel 2008-1 Joel Gustafsson

Intresset för att placera sparpengar miljövänligt har ökat i takt med att svenskarnas miljöengagemang börjat vakna till igen. Det finns idag en mängd aktie¬fonder som profilerar sig som etiska, där etiska kriterier bestämmer vilka aktier som ska ingå i portföljen. Det vanligaste är att fonden förbinder sig att inte köpa aktier i företag som sysslar med tobak, vapen, alkohol eller spelverksamhet i för hög utsträckning och inte köper aktier i företag som bryter mot internationella konventioner.

Vissa etikfonder ställer också miljökrav. Miljökriterierna brukar inte vara speciellt långtgående, ofta handlar det om att utesluta företag som bryter mot FN-konventioner som rör miljöfrågor.

Renodlade miljöfonder har högre ambitioner på miljöområdet än etikfonderna. På den svenska marknaden finns fem renodlade miljöfonder, som huvudsakligen investerar i svenska företag. Fonderna ?Svensk Miljö? och ?Ideell Miljö? förvaltas av Banco. ?Robur Ethica Miljö Sverige? och ?Ethica Sverige Mega? förvaltas av Swedbank. ?Nordisk Miljöfond? förvaltas av Öhmans fondkommission. Banco och Swedbank har därtill nyligen startat varsin global fond som investerar i miljöteknikföretag på börser runt om i världen. ?ABN Amro Clean Tech? respektive ?Robur Effektiva världen?.

Vad är då en miljöfond och hur miljövänlig är den egentligen? Först måste man ha klart för sig hur förvaltaren arbetar. De fyra miljöfonderna förvaltas på ett likartat sätt av de tre fondförvaltarna. Alla har ställt upp negativa och positiva kriterier. De väljer ut företag som är goda föredömen i branschen och arbetar aktivt för att påverka dem.

De negativa kriterierna innebär helt enkelt att fonderna undviker företag som är verksamma i vissa bannlysta branscher. De positiva kriterierna innebär att företagen måste leva upp till vissa kriterier som ofta baseras på konventioner, riktlinjer och deklarationer från exempelvis FN och Amnesty. Förvaltarna en bedömning av hur väl de granskade företagen lever upp till kriterierna. På så sätt kan de ranka företagen och välja ut de som är branschledande, eller ?bäst i klassen?, på ett antal områden.

Urvalet baseras slutligen på de olika företagens ekonomiska utsikter i kombination med en ?bäst-i-klassen-princip?. I Bancos bägge miljöfonder ingår företag som Banco bedömer bli ?vinnare i ett framtida miljöanpassat kretsloppsamhälle?. Öhman Fondkommision söker efter de företag som bedriver sin verksamhet på ett ?miljömässigt hållbart sätt och som aktivt arbetar för minskad miljöbelastning?. Swedbank säger sig placera i företag som bedriver ett ?branschledande miljöarbete?.

Efter att ett urval av företag skett för förvaltarna en dialog med de företag som ingår i aktieportföljen för att granska efterlevnaden av fondens kriterier och för att försöka påverka företagens agerande till det bättre. En skillnad mellan de olika miljöfonderna är att vissa också skänker pengar till ideella ändamål. Bancos ?Ideell Miljö? skänker årligen 1 procent av fondförmögenheten till anslutna ideella organisationer. Öhmans ?Nordisk Miljöfond? skänker årligen 25 procent till Naturskyddsföreningen av det förvaltningsarvode som genereras av de av föreningens medlemmar som sparar i fonden. En annan skillnad är att Banco ?klimatkompenserar? för koldioxidutsläppen från sina två miljöfonder genom att köpa utsläppsrättigheter.

FÖR ATT TA STÄLLNING TILL en fonds miljövänlighet behöver man också se till vilka företag som ingår i fonderna. En kategori av fonder investerar enbart i företag som arbetar för att minska den miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till. Andra fonder investerar också i företag vars produkter eller tjänster i sig leder till en minskad miljöbelastning, så kallade miljöteknikföretag.

Att tillverka bränsletörstiga bilar energisnålt med förnyelsebar el i fabriken är naturligtvis bra på sätt och vis, men det vore kanske bättre för miljön att tillverka riktigt bränslesnåla bilar eller, ännu bättre, bygga elbilar.

Swedbanks och Bancos miljöfonder har stora innehav i svenska storföretag och knappt några miljöteknikföretag i portföljerna. Öhmans miljöfond investerar, förutom i företag som arbetar med att minska sin miljöpåverkan, i 15 renodlade miljöteknikföretag.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.