Nytt liv i forsen
Artikel 2008-1

DEN SOM SETT DE STORBLOCKIGA delarna av Gimån eller Piteälven charmas lätt av strömlandskapet. Bevarade vattenmiljöer av det slaget är i dag ytterst sällsynta i vårt land. En sådan pärla var en gång Ljusnans dalgång i trakterna av Bollnäs och Arbrå. Där strömmade vattnet runt stora block, där skapades hålor, sel och strömmar om vartannat. Där trivdes allsköns liv. Men strömmarna har legat döda sedan 60-talet då de reglerades.

Kommunerna längs Ljusnan och Länsstyrelserna i Gävleborg och Jämtland har sett möjligheten att delvis restaurera strömmarna och det kulturhistoriskt intressanta landskapet. Här bor många och i älvdalen färdas allt fler turister. Restaurerade strömmar skulle ge bygden ny attraktions¬kraft, och det skulle vara fullt möjligt att åter få laxen hit.

En ambitiös plan utarbetades där alla kraftverk i älven ingick. Med ett sammanlagt svinn på drygt två procent fritt rinnande vatten skulle älvfåran åter bli en skönhetsupplevelse. Kraftbolaget Fortum var till en början med i planeringen, men i höstas hoppade energijätten av. Fortum ville inte avstå någon energi. Bolaget hänvisade till klimatförändringarnas krav på koldioxidfri energiproduktion.

Men älvvännerna har inte givit upp. Dock blir den resa som nu väntar en ansträngande tripp genom miljöjuridikens alla vindlingar.

- Samhället ger i dag lagliga möjligheter i miljöbalken att ompröva gamla vattendomar med större miljöhänsyn, men samhället ger så små juridiska resurser till omprövningar, säger Göran Göransson, planerare på Bollnäs kommun.

I stället för en prövning av hela älvsystemet blir det nu miljöprövningar av enskilda kraftverk, ett i taget. Först ut blir Ljusne, Bollnäsströmmarna och Österforsen i Edsbyn.

Restaureringsidéerna stöds av fiskevårdsföreningar och kretsar av Naturskyddsföreningen i avrinningsområdet.

PÅ BILDEN STÅR GÖRAN GÖRANSSON med ett foto som togs under en provtappning som kommunen genomförde hösten 2005. Så vill Göran Göransson ha forsen.

- Det vi vill ta av älven motsvaras av nio vindkraftverk. Inom Bollnäs och Söderhamns kommuner planeras nu 346 nya. Dessutom kommer klimatförändringarna att ge uppåt 15 procents ökad tillrinning. Alla som förstår naturvärdena vet vad som vore mest rätt, säger Göran Göransson.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.