Vi vill visa att vi bryr oss

FÖRENINGEN * Medlemmarna har en otydlig bild av vad Naturskyddsföreningen gör, enligt en ny medlemsundersökning.

Artikel 2008-1 Anders Friström

Många medlemmar vet inte riktigt vad Naturskyddsföreningen gör och har en vag bild av vilka frågor föreningen driver. Det framgår av en ny kvalitativ intervjustudie om medlemskapet som konsultföretaget United Minds gjort åt föreningen. Trots att Naturskyddsföreningen ofta syns i medierna tycker många att föreningen är osynlig i miljödebatten.

- Vi måste bli bättre på att kommunicera vad vi gör och berätta om våra framgångar, säger Märta Sundström, marknadsförare på Naturskyddsföreningens kansli. Så många andra gör i dag anspråk på att vara företrädare för miljön, vårt budskap kanske drunknar i mediefloden.

Att freda sitt miljösamvete, skaffa sig kunskap om miljöfrågor och visa att man bryr sig är några vanliga skäl för att gå med i Naturskyddsföreningen. Endast ett fåtal är intresserade av den lokala kretsverksamheten. Den bedöms inte som tillräckligt lockande.

- Många verkar ändå tycka att det är positivt att den lokala verksamheten finns, även om man inte själv har tid att engagera sig aktivt, säger Märta Sundström.

Klimat och övergödningen av Östersjön är två frågor som engagerar. Föreningens påverkansarbete är en viktig anledning att vara medlem. "Deras uppgift är att trycka på i frågor där en liten människa inte kan trycka på" säger en av de intervjuade. Tidningen Sveriges Natur är också en uppskattad del av medlemskapet.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.