Dålig gatuluft - ett miljöbrott

MILJÖRÄTT * Hornsgatan i Stockholm har sämst luft i landet, luftföroreningarna överskrider där regelbundet EUs miljökvalitetsnormer. Naturskyddsföreningen anmäler Stockholms stad för brott mot miljökvalitetsnormerna.

Artikel 2008-2 Anders Friström

Naturskyddsföreningen har skickat en anmälan till Stockholms stads miljö- och hälso¬skyddsnämnd om den dåliga luften på Hornsgatan. Föreningen företräder sju medlemmar som bor bredvid de mätstationer där de högsta halterna av luftföroreningar uppmätts.

Anmälan är det första steget i rättsprocessen.

- Vi är beredda att ta saken hela vägen till EG-domstolen. Särskilt barn, gamla och redan sjuka far illa av de höga partikelhalterna, säger Oscar Alarik, som är föreningens juridiska ombud för de sju medlemmarna.

Senast 31 december 2005 skulle EUs miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10) ha varit införda i Sverige. Men två år senare överskrids normerna fortfarande i flera svenska städer. Allvarligast är situationen på Hornsgatan i Stockholm.

Under 2006 skedde 813 överträdelser av miljökvalitetsnormerna på Hornsgatan. Normen för partiklar överskreds under 65 dygn år 2006, normgränsen för kvävedioxid under 93 dygn.

- Det verkar som om regeringen och storstadskommunerna väntar ut varandra. Ingen kommun vill genomföra de åtgärder som behövs, utan hänvisar till ett åtgärdsprogram som regeringen beslutade om för flera år sedan, men som inte gett något resultat, säger Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen Stockholms län.

De boende på Hornsgatan har nu börjat hänga ut vita lakan från fönstren, för visa hur smutsig luften är.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.