Klädimport förgiftar

KEMIKALIER * Nonylfenoletoxilat, en tensid som är förbjuden inom EU, är det vanligaste miljöfarliga ämnet i svenska sjöar. Ämnet når naturen via våra importerade kläder. Det tillverkas fortfarande i Sverige för export.

Artikel 2008-2 Anders Friström och Mats Hellmark

Minst 25 ton nonylfenol spolas varje år ut ut i den svenska naturen. Ämnet är svårnedbrytbart, fettlösligt och anrikas i naturens näringskedjor. Det är mycket giftigt för livet i vattnet, hormonpåverkande och misstänks kunna ge fosterskador. Nonylfenol är i miljön vanligen en nedbrytningsprodukt av tensiden nonylfenoletoxilat. Detta ämne var tidigare populärt i rengöringsmedel, en billig och lågskummande tensid.

Nonylfenoletoxilat är numera förbjudet att använda i tvätt- och rengöringsmedel inom EU och får bara användas i små mängder (0,1 procent) i andra produkter. Ämnet används bland annat i olika tvättprocesser i textilindustrin.

Hur nonylfenolen hamnar i svenska sjöar var länge en gåta. Förra året kunde dock Naturskyddsföreningen visa att importerade textiler var en viktig källa. Föreningen analyserade 20 handdukar inköpta i svenska butiker. Samtliga innehöll nonylfenoletoxilat i höga halter. SVTs nyhetsprogram gjorde sedan ytterligare tester av importerade kläder och lakan, alla med ungefär samma innehåll av ämnet.

- Man kan nog räkna med att importerad textil från länder utanför EU vanligen är tvättade med nonylfenoletoxilat, säger Eva Eiderström, chef för Naturskyddsföreningens Handla Miljövänligt-kontor.

Nonylfenoletoxilat tillverkas fortfarande i Sverige av kemiföretaget Akzo-Nobel i Stenungsund och exporteras till länder utanför EU. 2005 var exporten 2 900 ton.

- Det är beklämmande att ett ämne som är förbjudet inom EU fortfarande tillverkas och exporteras, säger Eva Eiderström.

Tommy Öhlin är chef Akzo Nobel Surfactants Europe som tillverkar ämnet i Sverige.

- Det rör sig om en liten del av vår totala tillverkning, och den minskar varje år. Vi jobbar tillsammans med våra kunder för att ersätta produkten med andra ämnen.

Bolaget lämnar inte ut produktionsvolymer, kunder eller länder man exporterar till. Men huvuddelen används till olika specialprocesser inom industrin, exempelvis avskiljning av mineral. Tommy Öhlin menar dock att sannolikheten för att bolagets produktion skulle hamna i svenska vatten via textiler är minimal.

- Vår tillverkning kan ändå inte konkurrera prismässigt med det som produceras lokalt i Asien. Men jag kan inte garantera att inte några specifika molekyler kan hamna i någon formulering.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.