Radhus inget för vitrygg
Artikel 2008-2 Anders Friström

MÅNGFALD * På Nordens Ark i Bohuslän har Naturskyddsföreningen byggt en avelsanläggning för vitryggig hackspett, som stod färdig för fyra år sedan. Men hittills har avelsanläggningen inte producerat en enda hackspettsunge för utsättning. Anläggningen består av elva burar om 18 kvadratmeter vardera. Men uppenbarligen har vitryggen inte upp¬skattat radhusen. Det blev för trångt och för nära till grannen.

Däremot har hackspettarna i den stora visningsvoljären på 80 kvadratmeter inne i djurparken troget häckat varje år. Förra året byggdes därför en ny fristående större bur för avel. Ett hackspettspar började häcka så snart de flyttat in och fick ut två ungar.

Nu byggs ytterligare tre stora burar på Nordens ark och genom ett årligt bidrag från Sveaskog kan ännu fler byggas framöver.

Genom frivilliga avsättningar från skogsbolag har ett hundratal lämpliga hackspettsrevir ställts i ordning, lövträden växer fritt, granen tas bort och död ved skapas. Men det har inte funnits tillräckligt med fåglar att sätta ut i de nya reviren. Nu ska det förhoppningsvis bli ändring på det.

Vitryggig hackspett är Sveriges mest hotade fågelart, med bara ett tiotal fåglar kvar i det vilda, vitryggen är en indikatorart för rik natur. Över 200 hotade arter trivs i samma skogar som vitryggen.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.