Ren som snö
Artikel 2008-2 Anders Friström

Kemisamhället sätter avtryck även i Arktis mest avlägsna delar. Carola Lindeberg från Umeå universitet har undersökt miljögifternas utveckling över tid i sjösediment från Västgrönland och från den svenska fjällvärlden. Utsläppskurvorna följer samma mönster som i industrialiserade områden. Halterna av PCB har gått ned i takt med att ämnet fasats ut, medan halterna av det bromerade flamskyddsmedlet PBDE ökar. Blyhalterna i de grönländska sjöarna är låga men för kvicksilver ligger halterna på industrinära nivå. Kvicksilver färdas nämligen långt och länge i luften.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.