Trollhättan bäst på klimat

KLIMAT * Trollhättan, Lidköping och Olofström är Sveriges tre klimatbästa kommuner. Det visar Naturskyddsföreningens klimatindex där kommunernas klimatarbete granskas och rankas.

Artikel 2008-2 Anders Friström

Kommunerna har en nyckelroll i klimatarbetet i Sverige. De har inflytande över en stor del av vår vardag. Kommunala beslut påverkar bland annat utsläppen från bostäder, skola, omsorg, trafik och energiförsörjning.

En ny granskning som Naturskyddsföreningen gjort av kommunernas klimatarbete visar på klara framsteg. 57 procent av kommunerna har nu antagit egna mål om minskad klimatpåverkan, såväl för den egna verksamheten som för kommunen som helhet. Det är tio procent fler än i en tidigare undersökning år 2005.

Ibland är målen vagt formulerade, men oftast är de ambitiösare än de nationella utsläppsmålen. I snitt planerar kommunerna att minska sina utsläpp med 28 procent till 2015 - det kan jämföras med det svenska klimatmålet som är fyra procents minskning till 2012. Kommuner med klimatmål har också oftast antagit åtgärdsprogram där man går igenom hela kommunens verksamhet ur energi- och klimatsynpunkt.

- Trollhättan som kom på tredje plats förra gången har höjt sig genom ambitiösa framtidsmål, säger Emma Lindberg, klimathandläggare på Naturskyddsföreningens kansli.

Storstäderna Stockholm och Göteborg delar fjärdeplatsen med Strängnäs och Mölndal. Karlstad (7e plats) och Varberg (9e) är kommuner som gjort snabba kliv uppåt i listan. Mölndal är bästa förortskommun (66 poäng), Hagfors är bäst bland medelsmå kommuner (60 poäng), Hällefors ligger i toppen bland småkommuner (56 poäng), Lycksele är bästa glesbygdskommun (57 poäng) och Vänersborg bästa pendlingskommun (55 poäng).

Kommunernas tjänsteresor och transporter miljöanpassas alltmer. Hälften av kommunerna har bilpooler med fordon som de anställda kan utnyttja i tjänsten, och var fjärde kommunal tjänstebil är en miljöbil. Men få kommunala bilar är tillräckligt bränslesnåla.

Tre fjärdedelar av alla kommuner arbetar med energieffektivisering i kommunägda lokaler, främst vid nybyggen och renoveringar. Energisparande i gamla kommunägda hus är inte lika vanligt.

Nästan 80 procent av kommunerna värmer i hög utsträckning sina lokaler med förnybar energi, detsamma gäller två tredjedelar av de kommunägda bostäderna.

¬¬- Kommunerna har spelat en nyckelroll i utfasningen av olja till förmån för fjärrvärme med förnybara bränslen, säger Emma Lindberg.

2005 svarade åtta kommuner att de arbetade med lokalisering av köpcentra för ett minskat transportbehov. Nu arbetar 36 kommuner med frågan på det sättet.

Få kommuner ställer klimat- eller miljökrav i upphandlingar, förutom när det gäller inköp av bilar.

Det är vanligt att kommunerna informerar sina invånare om växthuseffekten och vad var och en kan göra för att minska utsläppen.

208 av landets 290 kommuner har svarat på enkäten.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.