Varm höst ger högre koldioxidhalt
Artikel 2008-2 Anders Friström

Klimatförändringarna ger allt varmare höstar, som i sin tur påskyndar en ökad koncentration av koldioxid i atmosfären. Det visar en internationell forskarstudie med svenskt deltagande från SLU. Varmare höstar gör visserligen att växtsäsongen förlängs och kolupptaget via fotosyntesen ökar. Men kolförlusterna genom växternas och markens respiration är ofta större.

Forskarlaget har spårat små förändringar i koldioxidens årstidscykel, analyserat koldioxidutbytet mellan ekosystem och atmosfär samt skapat modeller för hur känsliga fotosyntes och respiration är för uppvärmning. Resultaten pekar mot att om höstarna blir ¬varmare så kan de nordliga ekosystemens förmåga att ta upp koldioxid minska snabbare än hittills beräknat.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.