Anpassning är utveckling
Artikel 2008-5 Anders Friström

- Det behövs ett rättvist klimatavtal mellan jordens länder, understryker Sunita Narain, delegat i den internationella klimatkommission som den svenska regeringen tillsatt för att påverka den globala klimatpolitiken.

Kommissionen, med uppdrag att arbeta med anpassning till klimatförändringar och utveckling, består av 13 tunga miljöexperter från hela världen. Arbetet sträcker sig fram till klimatmötet i Köpenhamn. Innan dess ska en slutrapport var klar, men under tiden presenteras löpande idéer till det politiska ledarskapet, såväl i Sverige som internationellt.

Sunita Narain, chef för Centre for ¬Science and Environment i Indien, är en av kommissionärerna. Hon betonar att det för ett samhälle, framför allt i Syd, bara är möjligt att anpassa sig till en begränsad ökning av den globala medeltemperaturen. 3-4 grader är för mycket.

- Det finns ett behov av drastiska utsläppsminskningar, bara anpassning räcker inte.

Vi delar en gemensam planet. Den kräver samarbete mellan fattiga och rika, mellan nya ekonomier och gamla. Men samarbete är inte möjligt utan jämlikhet. Därför behövs ett klimatavtal som är rättvist, mellan länder och mellan generationer, anser Sunita Narain.

Klimatanpassning handlar om att inge hopp och göra små förändringar som ger ett bättre, säkrare liv och ökar lokalsamhällenas möjlighet att stå emot ett tuffare klimat. För utvecklingens skull kan man, enligt Sunita Narian, inte skilja på anpassning och bistånd.

- Är de översvämningar som sker i dag i Indien ett resultat av klimatförändringar eller av skogsskövling och dålig vattenplanering?

I klimatdebatten finns idéer om att de rika länderna bara ska betala för ökade kostnader på grund av klimatförändringarna. Då uppstår kniviga frågor om vad som ska räknas in. I CDM-projekten har man därtill komplicerade formler för att beräkna vad som är utöver de ”normala” åtgärderna, så kallad ”additionalitet”.

En svår fråga är hur man skapar hållbara globala institutioner för att hantera klimatbiståndet. Världsbanken har föreslagits som förvaltare för olika klimatanpassningsfonder. Inom Kyoto-processen finns också en anpassningsfond, som ännu inte börjat fungera.

- Men alla de institutioner som finns i dag är ineffektiva och systematiskt felbyggda. Vi måste komma fram till nya regelverk och institutioner som verkligen fungerar.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.