Än faller fjällskogen

SKOG * Det avverkas fortfarande fjällnära skog i Sverige, både av Sveaskog, fastighetsverket och privata markägare. Det visar en inventering som Fältbiologerna gjort i Norrbotten och Västerbotten.

Artikel 2008-5 Anders Friström

Tjugo avverkningsanmälda fjällnära skogar inventerades av Fältbiologerna i somras, liksom hyggen i skogar som av statsskogsutredningen 2005 pekades ut som skyddsvärda.

- Våra inventeringar visar att det fortfarande finns oskyddade skogar med höga naturvärden i de fjällnära områdena, som nu är på väg att avverkas, säger Lars Axelsson från Fältbiologernas skogsnätverk.

Fältbiologerna anser att all gammelskog som finns kvar i landet behöver skyddas, oersättliga skogar faller fortfarande dagligen.

- Ingen ifrågasätter naturvärdena i dessa skogar, ändå är de oskyddade, eftersom det inte avsätts pengar nog att skydda dem, säger Linda Ellegaard Nordström, ordförande .

De inventerade områdena hyser många rödlistade arter och mycket död ved. En del är klassade som nyckelbiotoper, vilket ändå inte skyddar dem. Skogsstyrelsen kan inte hindra avverkning på privatägda marker om de inte samtidigt kan lösa in skogen.

- Vi vill att naturvårdsanslagen höjs till en nivå där det är möjligt att klara miljömålet om levande skogar, säger Linda Ellegaard Nordström.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.