Kina har en klimatplan
Artikel 2008-5 Carl-axel Fall

TEMA * INDUSTRIALISERINGENS VÅG HAR väl aldrig sköljt fram med en sådan kraft som i Kina. En snabbt växande bondebefolkning har med öppna ögon gått in i fabrikerna och hellre tagit slitiga skift där än att gå och harva i jorden. Umbäranden och slit är inget nytt för dem. Lönearbetet ger ändå mer.

Så var det kanske också en gång i Sverige, men i Kina är hastigheten en annan, teknologin likaså och framför allt är skalan det. Landet hyser i dag 1,3 miljarder invånare. Här byggs tiomiljonersstad efter tiomiljonersstad. I Kina finns över 100 städer som har en miljon invånare eller mer. Skyskraporna når högre och högre, fabrikerna blir fler och fler och ändå är cirka 55 procent av kineserna fortfarande landsbygdsbor. Strömmen till staden och till lönearbetet kommer att vara länge än. Fattigdomen är stor, men den syns inte så tydligt för en besökare från väst som oftast hamnar i Peking, Shanghai eller någon annan stor stad.

Kinas utveckling kräver energi. Kineserna vill ha bilar. De senaste tio åren har EU ökat utsläppen av växthusgaser med tre procent, USA med fyra och Kina med 57 procent. Men räknar man utsläppen per person är kinesen nästan på u-landsnivå.

I Kina pratar man i allmänhet inte särskilt mycket om klimatfrågan. Men i det ledande politiska skiktet är man väl medvetna om klimatförändringarna. Begreppet low-carbon-economy är ingalunda ovanligt. Och det vore helt fel att se på Kina som landet som inte bryr sig.

Nannan Lundin som följer den kinesiska miljöpolitiken berättar att det sedan 2007 finns en klimatplan med flera uttalade mål. Bland annat ska energieffektiviteten förbättras med 20 procent till 2010. Andelen förnybar elkraft ska öka från åtta procent till tio procent. Andelen skogsmark ska öka från 18 till 20 procent. Det sker också en omorganisering av myndigheter som arbetar med dessa frågor. Premiärminister Wen Jiabao leder själv arbetet. Kina vill vara ledare för utvecklingsländerna i klimatfrågan. Landet agerar inom Kyotoprotokollet men omfattas ännu inte av dess principer om koldioxidreducering.

- Kinas klimatpolitik fogas in i utvecklingspolitiken och jordbruksfrågorna. Och det blir komplicerat då det å ena sidan handlar om fattigdom och glesbygdsfrågor, å andra sidan om stora städer. Det är viktigt att vi kan stödja Kina i detta arbete för det angår faktiskt oss alla. Om vi i Sverige blir bättre på att visa förståelse för Kina så behöver vi heller inte vara så rädda för att kritisera. Men Sverige agerar osäkert, kanske för att Sverige ännu inte bestämt sig om i vilken grad utsläppen ska minskas här eller i Kina, säger Nannan Lundin.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.