Nej till uranbrytning

ENERGI * Nu letas åter efter uran i Sverige. Men proteströster mot uranprospekteringen har också börjat göra sig hörda.

Artikel 2008-5 Anders Friström

Både svenska och utländska prospekteringsföretag har de senaste åren återigen börjat intressera sig för att leta efter uran i Sverige. I dagsläget har Bergstaten utfärdat över 250 undersökningstillstånd för uran. De avser både förekomster i alunskiffer och urberg och är spridda över hela landet. Stigande oljepriser och ökat intresse för att bygga ut kärnkraft i världen ligger bakom det förnyade intresset. Optimismen är stor hos prospekterarna och redan inom ett par år kan regeringen få ansökningar om uranbrytning i Sverige att ta ställning till.

I Västerbotten, Jämtland och Skåne pågår namninsamlingar mot uranbrytning.

- Här i Västerbotten finns nu 34 prospekteringstillstånd för uran, utspridda längs hela fjällranden, säger Gunilla Jönsson från nätverket ”Nej till uranbrytning i Västerbotten”. Vattendragen i dessa områden är mycket känsliga och än så länge opåverkade av miljögifter. Vad sker med dricksvatten, turism och rennäring om radioaktiviteten läcker ut? Några av Sveriges renaste naturområden riskerar att smutsas ned för all framtid. Vi vill att regeringen tar tydlig ställning mot uranbrytning, som ett antal berörda kommuner har gjort eller är på väg att göra.

Uranbrytning är en mycket miljöfarlig verksamhet, det visar erfarenheter från en rad urangruvor runt om i världen, så även i Sverige i Ranstad på 70-talet. Uran är i sig giftigt och i brytningen uppstår stora mängder radio¬aktivt restmaterial som riskerar att läcka ut i vattendragen.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.