Sänkt skogsskydd

SKOG * Regeringen sänker anslaget till skogsskydd med 200 miljoner kronor i budgeten för 2009.

Artikel 2008-5 Anders Friström

Istället hänvisar miljöminister Andreas Carlgren till ett avtal med Svea¬skog, som utan krav på ersättning lovat att låta Naturvårdsverket göra naturreservat av 70 000 hektar skogar på statens mark.

- 200 miljoner innebär en sänkning, visst, men avtalet med Sveaskog är värt flera miljarder, säger Andreas Carlgren.

Regeringen gör nu bedömningen att det trots allt går att klara riksdagens mål om ytterligare 400 000 hektar formellt skyddad skog till år 2010. Enligt Andreas Carlgren klaras tre fjärdedelar av målet genom den vanliga reservatsbildningen och avsättningen på Sveaskogs marker. En ökad användning av naturvårdsavtal för avverkningshotade skyddsvärda skogar ger resten.

- Det är bra att regeringen pressar Sveaskog, men minskade anslag är fel recept, särskilt när riksdagens långsiktiga mål till 2020 förutsätter ökade satsningar, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen. Carlgren räknar också fel. Hittills har man klarat att skydda 145 000 hektar. Med Sveaskogs marker blir det 210 000 hektar, eller 54 procent av målet.

Naturvårdsavtal innebär tillfälliga ersättningar till markägare för att hålla skogen i väntan på att naturreservat kan bildas, enligt en modell som använts ¬

i Finland.

- Det är billigare och smartare att skydda skogen med interimistiska reservat i stället, säger föreningens skogshandläggare Jonas Rudberg. Annars riskerar man att få betala för skogen två gånger. Enligt de finska erfarenheterna kan naturvårdsavtal bli upp till tio gånger dyrare än reservatsskydd.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.