Urholkat strandskydd

MILJÖRÄTT * Regeringens förslag till nya uppluckrade strandskyddsbestämmelser möter stark kritik från Sveriges största miljö- och friluftsorganisationer, som i ett gemensamt utspel kräver att lagförslaget dras tillbaka och arbetas om i grunden.

Artikel 2008-5 Anders Friström

Det gällande strandskyddet har kritiserats av många kommuner som vill kunna erbjuda attraktiva sjönära boenden, i synnerhet i glesbygd. Regeringens har gått kritikerna till mötes och föreslår nu att kommunerna själva ska få besluta om dispenser från strandskyddet.

Friluftsfrämjandet, Turistföreningen, Naturskyddsföreningen, Svenskt friluftsliv, Sportfiskarna och WWF kräver i ett gemensamt utspel att förslaget behöver arbetas om i grunden. Huvudinvändningen är att kommunerna tydligt visat sig sakna både vilja och kompetens att följa ens de nuvarande dispensreglerna. En kommunalisering av handläggningen skulle avsevärt urholka strandskyddet, tror de sex organisationerna.

- Regeringen påstår att man vill skärpa strandskyddet i de mest utsatta områdena, men förslaget innebär tvärtom en kraftig uppluckring över hela landet. Även i närheten av tätorter, säger Oscar Alarik, Naturskyddsföreningens jurist. Särskilt olyckliga är de delar som innebär att kommunerna ska kunna planera bort strandskyddet i översiktsplaner och detaljplaner.

Kärnan i det kritiserade förslaget är att det ska bli lättare att få dispens inom så kallade områden för ”landsbygdsutveckling”. Kommunerna kan i översiktsplanerna rita in områden där strandskyddet i princip upphävs. Alla sjöar, vattendrag och havskuster kan komma ifråga, utom Höga kusten och kusterna i Sydsverige.

- I förslaget framkommer att ”landsbygd” mycket väl kan vara nära tätorter och ”utveckling” kan vara det mesta som går att bygga, säger Oscar Alarik.

I det gemensamma uttalandet är Naturskyddsföreningen och de andra organisationerna starkt kritiska till de nya dispensgrunderna. Organisationerna kan visserligen tänka sig att dispenserna kan bli fler i glesbygd under vissa förutsättningar, men pekar på att även glesbygdens stränder har mycket stora värden. Tillgången till fria stränder är fundamental för svensk turistnäring.

Hela 74 procent av svenska folket tycker samtidigt att det är en dålig eller mycket dålig idé att försvaga strandskyddet, enligt en opinionsundersökning från Synovate som Naturskyddsföreningen låtit genomföra. Svenskar från samtliga partier är skeptiska.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.