Skogsksydd på webben

SKOG * Med en ny redovisning på webben över hotade skogar hoppas Naturskyddsföreningen i Norrbottens län kunna rädda gammelskog från avverkning.

Artikel 2008-6 Anders Friström

Webbplatsen naturskyddare.se är en ny webbtjänst som skapats av Naturskyddsföreningen i Norrbotten. Syftet är att beskriva alla de skogsområden i Norr- och Västerbotten som inventerats av medlemmarna under det senaste två åren. Skogarna beskrivs med text, listor över hotade arter, bilder och kartor. Artfynden är utprickade på kartorna. Merparten av de skogar som beskrivs är avverkningshotade. Materialet ska tjäna som stöd för bevarande av skogarna.

- Beskrivningarna på webben kan användas som faktaunderlag för kampanjer för att rädda dessa skogar från avverkning, säger Urpo Taskinen, koordinator i Naturskyddsföreningen i Norrbottens län. Det är ett lättillgängligt sätt att sprida resultaten av medlemmarnas inventeringsarbete.

De inventerade arterna är mestadels rödlistade tickor och andra vedsvampar som bara lever på död ved och gamla träd och som därför är goda indikatorer på värdefulla skogsmiljöer.

Bakom webbplatsen ligger mycket arbete och avancerad programmering av David Granqvist. Artlistorna länkas in från artportalen, där de tidigare rapporterats in, och kartorna från Google maps. I dagsläget finns ett femtiotal områden redovisade. Webbplatsen ska kunna användas av skogsinventerare från hela landet och lanseras i mitten av december.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.