Druvan - en värsting

En granskning från EU-kommissionen visar på allvarligt överskridna gränsvärden för bekämpningsmedel i frukt och grönsaker. Hälften av proverna innehöll rester av bekämpningsmedel.

Artikel 2009-1 Emelie Hansson, jordbrukshandläggare, Naturskyddsföreningens kansli.

Allt mer kemiska bekämpningsmedel sprids över Europas åkrar. Den stora användningen visar sig nu även i tester av mat som säljs i butiker, också i Sverige.

I en ny stor EU-granskning hittades rester av bekämpningsmedel i 49 procent av frukt- och grönsaks­proverna. I 4,7 procent överskreds EUs gränsvärden. Värst var vindruvorna, där 72 procent av proverna innehöll bekämpningsmedel.

Det värsta enskilda exemplet i undersökningen var dock en paprika som innehöll rester av 29 olika bekämpningsmedel. Odlarna tycks försöka undvika att överskrida gränsvärden för enskilda medel genom att använda flera olika preparat. Den sammanlagda giftverkan av dessa blandningar kan vara betydligt allvarligare för naturen än ämnena var för sig.

För vissa bekämpningsmedel har EUs experter angett en akut referensdos, där halten har en omedelbar effekt på hälsan. I 124 prover överskreds denna dos, 73 av dessa var vindruvor. Totalt togs 2?479 prover på vindruvor som odlats avsedda att ätas färska. I några enstaka fall överskreds den akuta referensdosen för barn med 900 procent. Vindruvorna är verkligen matens värsting.

Dessbättre finns det ekologiska druvor, men de utgör endast ett fåtal procent av utbudet. Viner gjorda på ekologiska druvor finns emellertid i ett ökande utbud. Naturskyddsföreningen har tidigare presenterat en undersökning av bekämpningsmedelhalterna i vin. I alla viner gjorda på konventionella druvor hittades giftrester.

Livsmedelsverket har i mediekommentarer menat att halterna är för låga för att påverka hälsan. Det är märkligt eftersom undersökningen fann fem cancerframkallade, hormonstörande och reproduktionsstörande ämnen som nu dessutom är på väg att förbjudas inom EU.

Efter att Naturskyddsföreningen presenterat EU-studien på DN-debatt uttalade sig Kemikalieinspektionen och bekräftade oron över kombinationseffekter av bekämpningsmedel. Efter det svängde Livsmedelverket snabbt om och lovade fler stickprovskontroller, även av vin och russin, och att verka för att kombinationseffekter av att använda flera bekämpningsmedel på samma gröda undersöks. Bra! Det ska inte vara möjligt att komma undan gränsvärdena genom att blanda giftcocktails.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.