Miljömärkt värme

ENERGI * Nu har de första licenserna för Bra miljöval-märkta värmeleveranser delats ut. Mölndals energi, Karlshamn Energi och Norr­energi i Stockholm är först ute med miljömärkt fjärrvärme.

Artikel 2009-1 Anders Friström

- Efterfrågan på miljömärkta produkter inom energisektorn ökar stort. Vi satsar på extra höga miljö­krav för att ge våra fjärrvärmekunder en möjlighet att ytterligare minska sin miljöpåverkan, säger Christian Schwartz, vd på Mölndal Energi.

Fjärrvärme är en effektiv uppvärmningsform. Men miljöeffekterna beror på vilket bränsle som används och hur mycket transporter som krävs.

- Syftet med Bra miljöval-märkningen av värmeleveranser är att ge en mer nyanserad bild av fjärrvärmen och ge konsumenterna ett verktyg för att efterfråga fjärrvärme med lägre miljöpåverkan, säger Eva Eiderström, chef för Naturskyddsföreningens Handla miljövänligt-kontor.

Kriterierna för Bra miljöval värme premierar förnybara bränslen. Användningen av fossila bränslen får vara högst tio procent av energin, inklusive transporter och bränsleproduktion. Verkningsgraden i nya anläggningar måste vara minst 70 procent. Biobränslen ska vara FSC-märkta och skogsbränslen får inte komma från skogar med höga bevarandevärden. Osorterat avfall får inte användas som bränsle, detsamma gäller för importerad palmolja. Även energi från värmepumpar kan miljömärkas, om den tillförda elen är miljömärkt.

- Vi tror att det i framtiden blir allt viktigare för energibolagen att kunna ge konsumenterna möjligheter till aktiva miljöval genom att erbjuda både el och värme märkta med Bra Miljöval, säger Eva Eiderström.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.