Skogsskydd hinner inte med

SKOG * Än faller skogar med höga naturvärden i Sverige. Naturskyddsföreningens inventerare avslöjar sanningen bakom skogsbolagens hållbarhetsretorik.

Artikel 2009-1

Även 2008 har Naturskyddsföreningens frivilliga skogsinventerare varit ute på uppdrag. Mer än 150 akut hotade, oftast avverkningsanmälda, skogar i Dalarna, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten har inventerats på förekomster av hotade arter. De stora skogsbolagens marker har varit i fokus.

- Den övergripande slutsatsen är att skyddsvärda skogar fortfarande avverkas i snabb takt, säger Mirjam Lööf, skogshandläggare på föreningens kansli.

Alla kvarvarande naturskogar och skogar med höga naturvärden är hotade, eftersom det finns så lite av dem i landskapet. Länsstyrelserna klarar inte av att skydda dem som reservat. De har arealmål och begränsade anslag att hålla sig till. En stor del av dessa upptas av utpekade Natura 2000-områden. I flera län finns det inte mycket utrymme kvar för nytillkomna områden.

- Det finns inget som skiljer de områden vi har inventerat från reservaten i naturvärde, säger Mirjam Lööf. Vi har studerat förekomster av rödlistade arter bland vedsvampar, lavar och mossor. De är säkra indikatorer på värdefulla skogar med stora krav på sina växtplatser, död ved av rätt ålder och struktur.

Området Stora Säxen på Bergviks marker i Dalarna är ett exempel på områden som länsstyrelsen tvingas säga nej till att skydda, trots höga naturvärden. Enligt alla inblandade parter borde området vara skyddat som nyckelbiotop. Men länsstyrelsen har inga arealer kvar att fördela.

- Arealmålen är egentligen minimimål, men blir här i praktiken tak för skyddsambitionerna, säger Mirjam Lööf. Vi vill ha formellt skydd, frivilliga avsättningar är otillräckligt.

Efter tre års inventeringar har föreningen nu mer än 200 oskyddade, akut hotade skogar på sin bevakningslista. Men ännu finns inget antaget svenskt arealmål efter 2010, och miljömålspropositionen dröjer. Fram till nu har mindre än två procent av skogsmarken nedanför fjällkedjan skyddats, behovet är enligt forskar­uppskattningar ett minimum av mellan 9-16 procent om alla arter ska kunna bevaras.

Särskild möda har lagts på att granska SCAs avverkningar i norr. De fick förra året flera allvarliga anmärkningar av sin FSC-certifierare för sitt sätt att avverka skyddsvärd skog och naturvärdesträd utan hänsyn. För att anmärkningarna skulle dras tillbaka fick SCA genomföra omfattande utbildningsinsatser i sin organisation. Men årets inventeringar visar att bolaget fortsätter ungefär som förut.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.