Fler vägar, färre bussar
Artikel 2009-5 Anders Friström

TRAFIK * De svenska länen har höga mål om att öka kollektiv­trafiken, men målen nås knappast eftersom de konkreta förslagen enbart gynnar bilen. Det visar en granskning av förslagen till länstrafikplaner 2010-2021 som Naturskyddsföreningen gjort.

Värst blir effekterna i Stockholm. Trots att man har de bästa förutsättningarna att öka kollektivtrafiken, räknar länet med sjunkande kollektivtrafikandel samtidigt som biltrafiken förväntas öka från 39 till 50 procent till 2030.

Länen är också dåliga på att följa regeringens direktiv om att nya vägbyggen ska vara ett sistahandsalternativ i trafikplaneringen efter att man övervägt prissättning, trafikreglering och ombyggnad av vägar, den så kallade fyrstegsprincipen.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.