Ja till kalkbrott i Bunge

MILJÖRÄTT * Tack vare att regeringen i sista stund fått till stånd en lagändring som gör det lättare att öppna täkter där det finns hotade arter, vann Nordkalk i Miljööverdomstolen. Företaget får tillstånd till ett nytt stort kalkstensbrott i Bunge på norra Gotland.

Artikel 2009-5 Anders Friström

I Bungeärendet har miljöbalkens skydd för hotade arter och natur satts på sin spets, efter det att Nordkalk ansökte om tillstånd för att anlägga ett stort kalkbrott mitt i hjärtat av den planerade nationalparken på norra Gotland. I området finns bland annat huvudutbredningen i världen av gaffelfibbla. Dessutom härbärgerar området ängshök, kungsörn, nattskärror och en rad sällsynta skalbaggsarter.

Precis kant i kant med täkten går gränsen för två naturreservat med Natura 2000-status. En av de skyddade våtmarkerna skulle klippas rakt av. Naturskyddsföreningen hävdade att detta strider mot miljöbalken på flera punkter och överklagade tillsammans med Naturvårdsverket och en lång rad sakägare.

I första instans, miljödomstolen, vann Naturskyddsföreningen. Nordkalk överklagade till Miljööverdomstolen i Stockholm, denna gång med stöd av en lagändring som märkligt nog trätt ikraft veckorna innan domstolen skulle avgöra ärendet. Lagändringen innebar en lättnad i reglerna om täkter på platser med hotade arter.

Regeringens lagändring bidrog således till Nordkalks framgångar i målet.

Naturskyddsföreningens jurist, Oscar Alarik, är bekymrad efter avgörandet:

- Nordkalks täkt strider mot lagen på åtminstone fem punkter, och vi kommer att överklaga tillståndet till Högsta Domstolen.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.