Kvotplikt för biodrivmedel
Artikel 2009-5 Anders Friström

TRAFIK * Energimyndigheten har lämnat förslag till regeringen om att införa kvotplikt för biodrivmedel i bensin och diesel. Förslaget innebär att oljebolagen åläggs att blanda in tio procent etanol i all bensin och sju procent FAME (normalt rapsmetylester, RME) i all diesel. Samtidigt föreslås att låginblandade biodrivmedel belastas med energiskatt (men inte koldioxidskatt), vilket höjer priset på bensin. Kvotplikten är ett sätt att uppfylla EUs mål om tio procent förnybara drivmedel till 2020.

Utredningen rekommenderar dock regeringen att överväga fortsatt skattebefrielse för biogas liksom "höginblandade" biodrivmedel som till exempel E85.

Endast biodrivmedel som uppfyller EUs nya hållbarhetskriterier får utnyttjas för att uppfylla kvotplikten.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.