Urskog viktig sänka
Artikel 2009-5 Anders Friström

KLIMAT * Gammelskogar i norra Sverige är effektiva kolsänkor som lagrar stora mängder koldioxid. Två SLU-forskare, Micael Jonsson och David Wardle, visar i en ny studie att gamla skogar kan lagra mycket mer kol än yngre skogar. Frånvaro av skogsbränder under lång tid är en nyckelfaktor. Gamla skogar har också en artsammansättning som gynnar en ansamling av kol i marken. Kollagring i träden och växterna ovan mark hade liten betydelse.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.