Många nya ideer i motioner

FÖRENINGEN * tt rekordstort antal motioner har kommit till årets riksstämma. Spännviden är stor på vad motionärerna vill att föreningen ska göra, allt från interna detaljfrågor till global klimatpolitik.

Artikel 2010-2 Anders Friström

Naturskyddsföreningens riksstämma hålls i Gävle 12-13 juni. 92 motioner har lämnats in. Här är ett axplock av idéer ur motionsfloden.

Inom klimatområdet vill Lunds Naturskyddsförening att föreningen verkar för att införa personliga utsläppskvoter för fossila bränslen i Sverige. Lars Almström i Sölvesborg vill se en namninsamling med krav på att riksdagen ska tvinga Vattenfall att lägga ned sina kolkraftverk i Tyskland. Fem medlemmar i Falun och två i Göteborg vill göra klimatfrågan till föreningens överordnade prioritering under de närmaste åren.

Några motioner visar på ett återväckt intresse för livstilsfrågor: Naturskyddsföreningen i Dalarna vill att föreningen återupptar ett tidigare projekt för minskad materiell konsumtion och färre resor. Göran Hådén i Göteborg föreslår mer arbeta med livsstilsfrågor enligt devisen, köp mindre ¬- lev mer!

Många motioner tar upp skogsfrågor: Ett antal ledande skogsaktiva vill att föreningen ska jobba för en naturvårdsavgift i skogsbruket som kan finansiera skydd av värdefulla skogar. Tretton länsförbund kräver att föreningen ska formulera en ny skogs­policy och verka för en radikalt ny naturvårdsinriktad skogspolitik. Fem länsförbund vill att föreningen tar ställning för ett kalhyggesfritt skogsbruk. Tolv medlemmar från föreningens skogsnätverk vill att Naturskyddsföreningen omedelbart ska lämna den svenska FSC-certifieringen.

Rovdjursfrågorna är aktuella: Bengt Wärensjö från Härjedalen vill att föreningen granskar det nya systemet med länsvisa viltförvaltningsdelegationer för rovdjursjakt.

Bara två motioner handlar om jordbruksfrågor: Lennart Andersson i Trollhättan vill ha med föreningen på att verka för GMO-fria zoner. Anders Munters i Dalarna vill att föreningen arbetar med att införa styrmedel som gynnar balans mellan växt­odling och djurhållning i jordbruket.

Motionerna om föreningsinterna frågor är desto fler: Gunnel Pettersson i Sigtunakretsen vill ändra stadgemeningen om att föreningen är "partipolitiskt och religiöst obunden" till "partipolitiskt och religiöst neutral".

Bengt Jürs i Helsingborg vill att ordförande­posten i föreningen ska delas av en man och en kvinna och att en ordförande som mest ska kunna sitta tre mandatperioder. Göteborgskretsen vill se att föreningens talespersoner i media i lika mån ska vara kvinnor och män.

Länsförbundet i Skåne vill ha en bättre och mer förankrad policy för hur föreningen ska samarbeta med företag. Daniel Rutschman i Jokkmokk vill ändra föreningens slogan "Ge oss kraft att förändra" till "Var med och förändra." Föreningen ska uppmana till aktivt engagemang, inte enbart till att ge ekonomiska bidrag.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.