Hjälp från PostkodLotteriet
Artikel 2010-5 Anders Friström

FÖRENING * Naturskyddsföreningen är numera förmånstagare i PostkodLotteriet. Detta innebar en förstärkning av föreningens ekonomi med 7 miljoner kronor. Pengarna ska i första hand gå till föreningens arbete med miljögifter, men kan också användas till annat.

PostkodLotteriet blir därmed den största privata sponsorn till föreningen. Lotteriet har i dag 35 förmånstagare. Dessa fick nyligen dela på 732 miljoner kronor som ska gå till välgörande ändamål. Bland de nya förmånstagarna finns förutom Naturskyddsföreningen också organisationer som Diakonia, Frilufts­främjandet och Nordens Ark.

Under 2010 beräknas föreningen omsätta cirka 152 miljoner kronor. Verksamheten är budgeterad att ge ett visst underskott, som täcks av fonderade medel.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.