Kamp mot klockan
Artikel 2010-5 Mats Hellmark

DEN FÖRSTA VECKAN i Nagoya, då jag följde förhandlingarna på plats, dominerades av kampen mot klockan och oenigheten om ABS. Hellre låta bli att skriva under ett avtal än att legalisera "biopiracy" (när företag lägger beslag på och tar på patent på genetiskt material och traditionell kunskap) var en vanlig ståndpunkt från u-landssidan.

På ett av många intressanta "side-events" berättade Mariam Mayet från African Center for Biosafety om kampen som lokalbefolkningen i sydafrikanska Alice drivit mot tyska läkemedelsföretaget Schwabe. Företaget hade tagit patent på läkemedel baserade på vilda pelargonarter med egenskaper som motverkar bland annat luftvägsinfektioner. Läkemedlet Umckaloabo är bland de 20 populäraste i Tyskland och genererar stora vinster, men inte till de som bor i området där pelargonerna växer och där rötterna började användas medicinskt.

LOKAL- OCH URSPRUNGSBEFOLKNINGAR har en central roll inom ABS eftersom mycket av den biologiska mångfalden finns och bevaras inom deras områden. Ofta är också deras traditionella kunskap en nyckel för att hitta värdefulla genetiska resurser. Men de kan inte föra sin talan direkt, eftersom parterna inom COP 10 är stater.

- Våra uttalanden och texter måste alltid stödjas av minst en nation, sa Joji Carino som representerar urfolksorganisationen Tebbtebba och förhandlingsgruppen IIFB (International Indigenous Forum on Biodiversity).

När vi pratas vid i slutet av första veckan tycker hon att vissa av gruppens krav mötts, men att mycket återstår när det gäller att säkra efterlevnad av besluten. Och upprördheten är stor över Kanada som blockerat hela processen genom att som enda land motsätta sig att en hänvisning till FNs deklaration om ursprungsbefolkningars rättigheter tas med i protokollet.

KANADA FICK OCKSÅ den tvivelaktiga äran att tilldelas "The Dodo Award" (drontpriset), ett anti-pris utdelat av internationella miljöorganisationen CBD Alliance till den aktör som mest motverkade ett avtal. Priset delades med EU, som CBD Alliance ansåg motarbetade u-ländernas krav inom ABS-området.

EU revanscherade sig lite redan samma dag med anslag till åtgärder för att underlätta god förvaltning av skyddade områden i utvecklingsländer. Frikostigast med att konkret skjuta till resurser var annars Japan. Värdlandet var tydligt inriktat på att nå ett avtal och fick också mycket beröm för arrangemangen - säkerheten på flygplatsnivå sköttes med ett leende och mötet flöt förvånansvärt bra trots mängden människor från olika kulturer.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.