Miljömålet det enda som förlorar

Fattigdomen och hungern ska halveras till år 2015 enligt FNs millenniemål. Målen antogs av världens ledare år 2000 och ska påskynda utvecklingen i världen. Mycket har blivit bättre sedan 1990, millenniemålens basår - men kommer vi nå målen?

Artikel 2010-5 Viveca Sjöstedt

DAGENS TAKT RÄCKER INTE om vi ska möta millenniemålen, var budskapet på toppmötet 20-22 september i FNs generalförsamling. Alla mål går åt rätt håll, utom mål 7, om en miljömässigt hållbar utveckling. Istället för att minska, ökade utsläppen av koldioxid med 41 procent sedan 1990. Ekonomisk utveckling följs ofta av bättre levnadsförhållanden och ökade utsläpp. För mål 7 handlar det om att vända trenden snarare än att stödja en påbörjad utveckling.

Levnadsförhållandena har blivit bättre på många håll i världen. I dag lever 16 procent av befolkningen i östra Asien på mindre än 10 kronor om dagen - 1990 var det 60 procent. Globalt kommer målet om halverad fattigdom uppnås.

Den genomsnittlige svensken tror att mindre än hälften av alla barn i de så kallade utvecklingsländerna börjar skolan. Verkligheten är bättre - 2008 skrevs 89 procent av barnen in i skolan, men takten måste öka om alla ska gå i skolan år 2015. Gratis skolmat och slopad skoluniform har varit framgångsrika koncept i Afrika söder om Sahara.

Globalt har även dödstalet för barn under 5 år minskat från 12,5 miljoner 1990 till 8,8 miljoner barn 2008. Utvecklingen går ändå för långsamt om millenniemålet om en 75-procentig minskning ska nås - fortfarande dör 25 000 barn om dagen.

SVERIGES INSATSER I FN fokuserar på mål 5, om minskad mödradödlighet. En marginell förbättring har ägt rum för mödravården sedan 1990. Kvinnors reproduktiva hälsa är eftersatt. Situationen försämras av att frågan är känslig, både inom EU och FN.

Mycket återstår även till mål 6 trots att både spridningen av HIV och AIDS-relaterade dödsfall har minskat. Fler länder måste också ta efter bland andra Sverige som ger minst 0,7 procent av BNI till bistånd för att nå mål 8.

BÖR MAN VARA GLAD ÖVER att utvecklingen går åt rätt håll eller arg för att den går för långsamt? Oavsett vilket oroar trenden att miljön är förloraren bland millenniemålen.

Källa: Millennium Development Report 2010.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.