Miljövänliga veckan på export

KONSUMENT * När Naturskyddsföreningens samarbetspartner i Colombia ordnade miljövänliga veckan för första gången blev det en kulturfestival för ökad dialog mellan stad och land.

Artikel 2010-5 Sandra Hallström

Samtidigt som Naturskyddsföreningen sprudlade av aktivitet under årets miljövänliga vecka pågick liknade aktivteter i Bucaramanga i nordöstra Colombia, i form av en kulturfestival. Arrangör var en av Naturskyddsföreningens partnerorganisationer, Fundaexpresión. Organisationen arbetar i provinsen Santander i Colombia med bland annat en ambulerande jordbruksskola med inriktning på småskaligt ekologiskt jordbruk. Med kultur som metod sprider organisationen kunskap om miljöfrågor i landet.

Festivalen ägde rum 1-3 oktober i området La Joya i Bucaramanga. Där bjöds bland annat på dockteater om GMO. Seminarier om agroekologi, stadsjordbruk och fördelarna med ekologisk mat stod också på programmet. Sista dagens morgon började kommersen på "bondens marknad", där landsbygdsbefolkningen sålde ekologiska produkter och hantverk från sina byar till nyfikna stadsbor. Under festivalen pågick samtal på en liten scen på temat hållbar produktion och konsumtion där deltagare kunde kliva upp och dela med sig av sina erfarenheter.

Det övergripande temat under festivalen var mångfald och buen vivir. Begreppet används bland framförallt ursprungsfolk i den andinska regionen, men det står även inskrivet som politisk vision i Ecuador och Bolivias konstitutioner. Buen vivir innebär ett sätt att tänka och organisera sitt liv i harmoni med naturen och går tvärtemot strävan efter ständig tillväxt och ökad konsumtion.

Kulturfestivalen avslutades med en stor konsert på områdets idrottsplats. Aktiviteterna fick stor uppmärksamhet i lokal media och antalet besökare under de tre festivaldagarna uppskattades till cirka 4 000 personer. Festivalen var den första i sitt slag. Stadsbor, småbönder och ursprungsfolk från regionen att träffades och diskuterade teman som matsuveränitet, problematiken kring genmodifierade grödor samt vikten att bevara en levande landsbygd.

Fundaexpresión planerar att utöka den nästa år och hoppas kunna samordna en del aktiviteter med Naturskyddsföreningens kretsaktiva.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.