Öppnare skärgård

UPPDRAGET * Tanums Naturskyddsförening driver Leader-projektet "Attraktivare skärgård" med stöd från EUs program för landsbygdsutveckling. Kretsen röjer igenvuxna stränder i skärgården. Ett antal förmultningstoaletter sätts också upp vid stränderna.

Artikel 2010-5 Anders Friström

Ideella krafter och projektets anställda röjare hjälps åt. Ingela Sörqvist är projektledare.

- Vi har en fin skärgård i Tanum, men den har vuxit igen väldigt mycket allt eftersom betet upphört. De små fina stränderna förbuskas och är inte längre nåbara för besökare, en, tall, nypon och slån tar över. Stora naturvärden håller på att gå förlorade.

Vad gör ni?

- Vi har besökt och inventerat stränderna för att välja ut lämpliga platser att jobba på. En av dem är Amundholmen, en ö med gamla traditioner som slåtteräng. Där gör vi en större insats, annars handlar det om att röja en remsa längs sandstränder och att på en del ställen bygga mulltoaletter för besökare.

Hur fungerar det med EU-finansieringen?

- Vi har en total budget på 1,8 miljoner, med det ideella arbetet inräknat. Av jordbruksverket har vi fått 900 000 kronor i projektstöd. Västkuststiftelsen, Tanums kommun, Kosterhavets nationalpark och Fastighetsverket bidrar med sammanlagt 400 000 kronor. Vi är fyra anställda i projektet som arbetar med röjning och toabygggen.

Ett krav är att någon ska ta hand om stränderna i fem år efter att projektet är avslutat. Västkuststiftelsen tar en del av det ansvaret. Vi drömmer om att kunna ordna en kontinuerlig slåtter på Amundholmen.

Hur blir resultatet?

- De som sett vad vi gjort tycker det blir jättefint. Västkuststiftelsens arbete i naturreservaten börjar också ge mer öppna marker. Nu händer det verkligen något i skärgården och folk börjar uppmärksamma det. Det har vuxit igen mest längst in i skärgården, men nu behöver man inte längre åka ut till de yttersta skären för att kunna bada.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.