Skydda strövskogen

SKOG * I dag bor en stor majoritet, 85 procent av alla svenskar i tätorter. Därför blir också de tätortsnära skogarna allt viktigare för oss. Men dessa skogar är ofta hotade av exploatering.

Artikel 2010-5 Anders Friström

Nya hus, vägar, köpcentra och industriområden eller vanligt skogsbruk är några av hoten. Därför bedriver Naturskyddsföreningen en kampanj för att bevara de tätortsnära skogarna.

- Vi vill uppmuntra de kommuner som har kommit långt i sitt arbete med tätortsnära skog och sporra andra att höja sina ambitioner. De här skogarna är viktiga för sköna naturupplevelser och för vår hälsa, säger Karin Åström, vice ord­förande i föreningen.

En enkät som föreningen skickat till alla landets kommuner visar att få gör tillräckligt för att bevara våra vardagsskogar. Bäst är Sollentuna kommun, följt av Hagfors och med Botkyrka och Norrköping på delad tredjeplats. Men nästan 9 av 10 kommuner når inte upp till ens hälften av undersökningens möjliga poäng. 57 procent av kommunerna saknar en politiskt antagen skogspolicy. 43 procent har inte kartlagt de tätortsnära skogarnas värden. 37 procent svarar att de inte skyddat någon tätortsnära skog alls. Förortskommuner har flest höga poäng i enkäten, följt av större städer. Varken Stockholm, Göteborg eller Malmö har dock svarat.

- Det saknas både kunskaper, lagstiftning och resurser för att skapa goda förutsättningar för en hållbar skötsel av tätortsnära skog, säger Märta Berg, projektledare för undersökningen.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.