Mångfalden viktigast

Skogens många värden är viktiga för svenskarna, som både vill ha mångfald och virkesproduktion i skogen. Men mångfalden värderas högst.

Artikel 2011-4 Anders Friström

Skogen är något viktigare för kvinnor än för män, men medvetenheten om skogens betydelse för bevarandet av växter och djur är generellt sett hög i Sverige. I en ännu opublicerad undersökning inom forskningsprojektet Future Forests värderar allmänheten bevarandet av växter och djur i skogen i genomsnitt till 5,5 på en sjugradig skala, där sju är "mycket viktig" och ett "inte viktigt alls".

- Bevarandet av gammal skog värderar kvinnor till 6,0 av 7, medan männens värdering stannar vid 5,5 av 7, säger Kerstin Westin, kulturgeograf knuten till forskningsprojektet Future Forests.

Men allmänheten, här i form av de cirka 800 av 2000 tillfrågade som besvarat enkäten, har också stor förståelse för skogsproduktionens ekonomiska värden. De värderas till 5,0 av 7. Värdet för rekreation och turism blev lägre, mellan tre och fyra.

- Vi vet från andra undersökningar att skogen är jätteviktig för det egna välbefinnandet, säger Kerstin Westin. Den ska dessutom helst finnas utanför knuten och vara lättillgänglig. Men bevarandet av mångfalden är än viktigare för de flesta.

Samtidigt finns också en stor förståelse för virkesproduktionens anspråk på skogen.

- Vi svenskar minns vad vi är för land, vi är inte okunniga om skogens betydelse för ekonomin fortsätter Kerstin Westin. Men samtidigt är de flesta omedvetna om den inneboende konflikten mellan bevarande och produktion, att man i praktiken kan tvingas välja mellan dessa två.

I undersökningen fanns inga stora skillnader i attityder till skogen mellan människor i tätorter eller på landsbygden. Inte heller skiljer sig attityderna särskilt mycket åt mellan människor med olika utbildningsnivå, även om högutbildade allmänt sett har högre miljömedvetenhet.

Future Forests forskare har också undersökt skogens betydelse i människors vardag. Då är det de tätortsnära skogarna som är viktigast. Många bara vistas i skogen, att promenera, jogga och plocka bär eller svamp är också vanligt, men det allra vanligaste är att bara strosa runt, att bara vara i skogen.

Enligt SCBs friluftsvaneundersökning är en tredjedel av befolkningen ute och strövar i skogen 20 gånger om året eller mer så nog är den viktig för oss.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.