Till sjöss för miljön

VINKLAT * Under tre veckor i augusti förenades två intressen, miljö och segling, ombord på galeasen Shamrock när Naturskyddsföreningens havs­kampanj satte segel för att berätta om Östersjöns miljöproblem.

Artikel 2011-4 Jenny Forshufvud, Havsnätverket

Naturskyddsföreningens Havsnätverk samt deltagare i Skeppsholmens folkhögskolekurs »Miljö och segling« seglade längs östkusten för att sprida kunskap kring Östersjöns miljöproblem. Jag mönstrade på under havskampanjens första vecka.

Vid varje hamn vi besökte flockades besökarna kring utställningen, som bland annat bestod av havslevande djur och växter att titta på i mikroskop och lupp. Ombord på Shamrock fanns också två akvarier som visade en frisk och en sjuk Östersjömiljö. Materialet till akvarierna hade vi plockat upp från omkringliggande stränder och genom bottenhugg ute till havs på väg mellan hamnarna. Det var populärt bland både vuxna och barn att lukta på ett svavelstinkande bottenprov som vi hämtat i Nämndöfjärden på 75 meters djup, liksom att identifiera fisk, tång och andra levande varelser som hör hemma i ett friskt hav. Många blev förskräckta över det döda akvariet och diskussionerna på fördäck var livliga.

Havskampanjens budskap kan sammanfattas med att Östersjön fortfarande är i fara och att mycket kvarstår att göra innan det är ett välmående och fungerande hav. Framför allt fick besökarna veta mer om läget i havet och vad de själva kan göra för Östersjön. Många besökare kom också med egna havsrelaterade iakttagelser från sina sommarställen och seglingar, som ledde till intressanta diskussioner med kampanjdeltagarna på kajen, där inte alla alltid var överens.

Vi insåg snabbt att skutan Shamrock i sig drog seglings- och båtintresserade besökare och att segling, att förflytta sig framåt med endast vinden som drivmedel, går väl ihop med miljöbudskapet i kampanjen. Samtidigt är det inte helt okomplicerat med fritidsbåtarna, som blir allt fler och allt större. Båtmotorer, båtbottenfärger och septitankar som töms till havs innebär skadliga utsläpp, trots att många båtägare är friluftsmänniskor som värnar om miljön.

Det faktum att vi kom i en segelskuta till gästhamnarna, och därmed lätt kunde nå och locka till oss fritidsbåtägare, kändes trots allt så lyckat att jag tror att både kampanjen och Östersjön mådde bra av det, direkt eller indirekt. Jag gjorde det definitivt!

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.