Blåbären minskar
Artikel 2011-5

Nu finns det färsk forskning som visar att blåbär minskar. Ekologen Jonas Dahl­gren vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå har visat att blåbären stadigt minskat sedan 1993. I norra Sverige är minskningen 15-20 procent. Blåbären minskar också i södra Norrland och i Svealand, men inte lika mycket. I Svealand visar bären en liten ökning, men förekomsten av blåbär är där lägre än i övriga landsändar.

Jonas Dahlgren som är ekolog vill inte spekulera i orsakerna. Han efterlyser mer forskning. Många ser skogsbruket som en faktor bakom tillbakagången. En vanlig förklaring går ut på att dagens skogsskötsel ger en avsevärd kväveurlakning. Den sker på hyggena, i ungskogen och när skogen gallras. Kvävet gynnar gräset som i sin tur konkurrerar ut blåbären.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.