Fossilfritt Sverige möjligt

ENERGI * Sverige kan drivas med enbart förnybar energi, hävdar Greenpeace i en ny rapport. En satsning på vind, sol och biobränslen samt smartare energianvändning ska göra det möjligt.

Artikel 2011-5

Greenpeace firade sitt 40-årsjubileum nyligen bland annat med en rapport som visar hur energiförsörjningen i 40 länder kan bli helt förnybar på 40 år. För Sveriges del är det ganska enkelt, vi har redan mest bioenergi i världen, liksom tillgång till vattenkraft, bergvärme och en snabbt växande elproduktion från vindkraft.

I rapporten "The advanced energy revolution" presenteras ett scenario där all elproduktion i vårt land är förnybar till 2050 och koldioxidutsläppen har minskat med 95 procent. Scenariot bygger uteslutande på i dag befintlig energiteknik, en kraftig satsning på energieffektivisering och smarta elnät samt en utfasning av kärnkraften till 2030.

- Den danska regeringen har just lanserat ett ambitiöst klimat- och energiprogram med 100 procent förnybar energi till 2050, och Tyskland gör stora framsteg. Sverige riskerar att hamna på efterkälken. Den svenska regeringen håller ännu kvar vid en gammaldags syn på energi, där kärnkraften anses oumbärlig, säger den tyske forskaren Sven Teske, energiexpert knuten till Greenpeace.

Kostnaderna för investeringar i förnybar energi blir knappast dyrare än en förlängning av dagens energisystem. De svenska kraftverken är ofta gamla och måste ändå moderniseras eller bytas ut. Förnybar energi är ofta redan i dag konkurrenskraftig jämfört med exempelvis ny kärn­kraft. Mångmiljardinveste­ringar krävs i båda fallen men den förnybara elen blir billigare på sikt eftersom den inte har några bränslekostnader.

Den stora utmaningen ligger i omställningen av transportsystemet, där finns inte all teknik som behövs framme än.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.