Hotad kust

När Trelleborgs kommun inventerade sin kust fann man över 200 smyg­privatiseringar i strandskyddade lägen.

Artikel 2011-5 Bitte Nord

DET ÄR MYCKET OCH det är allvarligt, särskilt i vår kommun där stränderna utgör det allra mesta av den allemansrättsliga marken, säger Ellinor Tjernström, EU-projektledare på kommunens miljöförvaltning. Vi brukar säga att bara två procent av kommunarealen är allemansrättsligt tillgänglig.

En del av de drygt 200 privatiserande åtgärderna visade sig vid kontroll vara lagliga, till exempel genom dispens, och kunde skrivas av direkt.

Andra förseelser mot strandskyddet, såsom klippta stigar från tomten ner till havet bedömdes inte vara försök att utestänga allmänheten. Inte heller ansågs gräsklippning i så liten skala kunna skada växt-och djurlivet. Överträdelser av det här slaget föranledde ingen åtgärd från miljöförvaltningen.

Ett 70-tal fastighetsägare fick brev från miljöförvaltningen med uppmaningen att sluta smygprivatisera. Brevet upplyste också om syftet med strandskyddet och vad man inte får göra och varför.

Två fall var så grova intrång i strandskyddet att de omedelbart medförde föreläggande, vilket med automatik leder till polisanmälan om misstänkt brott mot miljöbalken. Hittills har åklagare beslutat åtala i ett av fallen. Det gäller en fastighetsägare som byggt en så kallad badtunna på strandskyddad mark och klippt en stor del av omgivande naturmark kort som en villagräsmatta.

- I sommar har vi gjort uppföljande kontroller på en del av de här fastigheterna och kan konstatera att många fastighetsägare har gjort det vi begärt och det är glädjande, säger Ellinor Tjernström och lägger till:

- Många vill göra rätt och följa lagen. Överträdelser beror ofta på okunskap. Därför är information till allmänheten mycket viktig för att skapa förståelse för naturskyddade områden och för att förebygga övertramp.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.