Mycket kvar att skydda

Det återstår mycket skog att skydda innan Nagoyamålen är uppfyllda. Det anser miljörörelsen och det anser nya miljöministern.

Artikel 2011-5 Carl-Axel Fall

Den 29 september tog Lena Ek över som miljöminister. Hon är en erfaren miljöpolitiker som funnits i de främsta leden länge. Var står hon då i frågan om skogsskydd?

Miljörörelsen och skogsnäringen har olika syn om hur Sverige ska nå FNs mål om att 17 procent ska skyddas när det gäller skogen. På Sveriges Naturs skriftliga fråga om hur stor del av den svenska produktiva skogsmarken som i dag har skydd i Nagoyamening, svarar ministern:

- Enligt SCB är 784 000 hektar produktiv skog skyddad i nationalparker och naturreservat vid utgången av 2010. Det motsvarar 3,4 procent av all produktiv skogsmark i landet. I denna statistik finns inte inräknat den areal som till exempel är säkrad genom överenskommelser om framtida skydd, bytesaffären mellan staten (Sveaskog) och de större skogsbolagen eller Sveaskogs ekoparker. Om denna areal inräknas blir andelen drygt en procent högre.

Detta svar bör vara hårdsmält för skogsbruket som talat om att skyddsmålet redan är nått. Om regeringen säger cirka 4,5 procent då är det helt klart ett rejält glapp upp till Nagoyamålet på 17 procent. Även om ministern skulle vilja räkna in de frivilliga avsättningarna så är det mycket långt kvar till FNs mål.

Svaret går helt på miljörörelsens linje.

Vi frågade också Lena Ek om hur Nagoyamålen ska uppnås? Miljöministern svarar att frågan har förts vidare till den parlamentariskt tillsatta miljövårdsberedningen. Hon säger bland annat att »regeringen har gett beredningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder för långsiktigt hållbar markanvändning. Nagoyamålen anger viktiga utgångspunkter för uppdraget.«

På frågan om hur en samsyn ska bli möjlig mellan miljö­rörelsen och skogsnäringen om hur skogsskyddet ska beräknas hänvisar hon till den så kallade skogsdialogen - en samling av sakkunniga från departement, myndigheter, forskar­­samhället och naturvårdsorganisationer. Hon svarar bland annat att »miljöhänsynen och resurserna för att långsiktigt bevara skyddsvärd skog behöver öka.«

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.