Stort intresse för hyggesfritt

UPPDRAGET * Naturskyddsföreningen i Dalarna har under hösten utbildat skogsägare och kommuner i hyggesfritt skogsbruk. Bonnie Nilzon har varit lärare för kurserna.

Artikel 2011-5 Anders Friström

Hur har intresset varit?

- Det har varit stort, vi har fått ta in fler deltagare än planerat. Deltagarna har varit småskogsägare och kommunfolk i form av markplanerare och kommunekologer med flera.

Vad har de fått lära sig?

- Vi började med att prata med deltagarna om hur de såg på skogen: ekosystemtjänster, marknadens krav på skogen, vad ger mest betalt? Ute i skogen pratade vi om grundläggande funktioner som fotosyntes och mykorrhiza, grunden för trädens tillväxt.

Inom det hyggesfria skogsbruket vill man skapa förutsättningar för de mest vitala träden att växa fort, samtidigt eftersträvas att få ut kvalitetsvirke och skapa grövre dimensioner som ger bättre betalt hos sågverken.

- Men intensiteten i skogsbruket bestäms av vilka avkastningskrav du har. Sparar du till dina barn sänker du kraven. Många småskogsägare är måna om framtida generationer och vill därför inte göra kalhyggen, som mest lämnar kostnader och arbete till barn och barnbarn.

Skogsbrukare som Bonnie Nilzon tänker på skogen som grupper av träd. Inom gruppen väljer man ut dominanter, som ska ge timmer vid nästa uttag, och ställer undertryckta "rekryter" runt om som får chans att växa till sig när dominanten tagits bort.

- Deltagarna fick träna på att bestämma vilka träd som bör tas bort, vilka som ska stå kvar till nästa uttag och vilka som ska ställas som evighetsträd.

Reaktioner från deltagarna?

Ingen var skeptisk, men de som hade skoglig utbildning och stor skogsvana hade nog svårast att tänka i nya banor.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.