Tema: Se skogen!
Artikel 2011-5 Carl-Axel Fall

Vill du gå i en skog där träden är grova, där gamla stammar sakta multnar, där mossan växer tät och där tjädern när som helst kan braka iväg? Då får du verkligen anstränga dig för att hitta till de få reservat eller ynka rester av oavverkad naturskog som står att uppbjuda.

Sverige har i dag skyddat drygt fyra procent av den produktiva skogen. Därtill kommer frivilliga avsättningar på ungefär fem procent. Vid den stora internationella FN-konferensen i Nagoya förra året enades deltagarländerna om att skydda 17 procent av alla naturtyper. Det är långt till det målet.

Skogen är viktig för tusentals arter. Mer gammal skog måste räddas.

Sveriges Natur berättar i detta nummer om den kamp för skogen som Naturskyddsföreningen driver. Vi berättar om skogens många olika värden. Vad betyder skogen för barnen, vi smakar på naturturismens godbitar och lyfter skogens roll som vardagsrekreation. Om inte dessa värden också görs synliga, riskerar biologer och naturvårdare att tala för döva öron i den viktiga kampen för den biologiska mångfalden.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.