Var växte plankorna? Fråga och kolla

GRÖN GUIDE * Att köpa virke och träprodukter kan vara en snårskog. Trä är en förnybar resurs, men det är skillnad på trä och trä.

Artikel 2011-5

Också det förnybara kan vårdas eller slösas bort. Och det tar ofta hundra år innan ett träd vuxit tillräckligt för att avverkas och bli virke.

Välj i första hand trävaror av furu och björk. Undvik tropiskt trä. Fråga alltid efter träets ursprung och om det finns miljömärkta alternativ. Även om handlaren inte kan svara, är det viktigt att som konsument markera att man bryr sig om var träet kommer ifrån och hur den skog sköts som vi får våra trävaror från.

FSC är i dagsläget den bästa märkningen, trots att skogsbolagen ibland inte följer reglerna. (läs mer om FSC på sid 23).

www.fsc-sweden.org kan man hitta byggnadsmaterial som är FSC-märkt.

Skogsindustrin i Sverige har också en webb­plats med en karta där alla medlemsföretag finns med www.skogsindustrierna.org/web/Medlemskarta.aspx

Man kan välja Sågverk/Träindustri och genom att kryssa i en ruta söka efter de företag som har FSC-märkta produkter. Det finns också trävaror som är märka med Svanen. På www.svanen.se finns det under "Hållbart virke".

På Svenska byggnadsvårdsföreningens webbplats www.byggnadsvard.se finns artiklar med goda råd om hur man väljer virke när man ska bygga eller renovera. Det går ofta att återanvända gammalt virke och produkter av trä. I valet mellan att renovera eller köpa nytt, måste man emellertid också fundera över annat än valet av trä. Om en renovering kräver lösningsmedel och färger som innehåller kemikalier som inte är bra för hälsa eller miljö, kan det ibland vara bättre att exempelvis satsa på nya köksluckor. Den totala effekten på miljön är ofta svår att bedöma, man får använda lite sunt förnuft.

Bra miljötips för renovering finns också på Grön guide på Naturskyddsföreningens webb­plats: www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/bo/renovering

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.