Industribröder lobbar mot miljön

Den internationella klimatpolitiken avgörs till stor del av miljödebatten i USA. Inför presidentvalet satsar en konservativ lobby enorma summor på att få bort president Obama och hindra miljömyndigheternas arbete.

Artikel 2012-1 Peter Hagerrot

NÄR PRESIDENT OBAMA valdes var ett av hans mål en nationell utsläppshandel - Cap and Trade. Förslaget godkändes av 2009 års demokratiska representanthus, men stoppades i senaten. Efter republikanernas valvinst 2010 är det tvärstopp för sådana förslag.

Många i miljörörelsen är besvikna på Obamas politiska kompromisser. Nyligen beslöt han till exempel över huvudet på epa (Environment Protection Agency - motsvarigheten till vårt naturvårdsverk) att tillåta högre ozonhalter och mer smog i luften. Besvärande var även beslutet att godkänna fortsatt djuphavsborrning av olja, månaderna innan bps borrtorn havererade i Mexikanska Golfen. En samlad miljörörelse demonstrerade nyligen mot Obamas beslut att bygga en ny gigantisk pipeline från Kanadas oljeskifferbrott till USAs raffinaderier. Protesterna ledde till att förslaget lades på is. Detta retar industrilobbyn och Kanadas konservativa regering hotar nu att exportera till Kina i stället.

USAs miljöarbete har hamnat i skuggan av den ekonomiska krisen och politiska låsningar. En viktig orsak är dock motståndet från en samordnad konservativ industrilobby utan motstycke i USAs historia.

Ledande i rörelsen är Kochkoncernen. Företagen omfattar olja, asfalt, etanol, gruvor, köttindustri, konstgödsel, papper och andra kemiska medel, rederier och det största pipelinenätet i USA med raffinaderier som redan är kopplade till de kanadensiska oljeskiffersbrotten.

Koncernen kallas ibland »det största företag du inte känner till«. Dess företag har bötfällts för hundratals oljeutsläpp och bär ett av världens högsta koldioxidutsläpp.

De superkonservativa ägarbröderna Charles och David Koch använder en avsevärd del av sin förmögenhet för att driva politiska kampanjer. De köper sig samtidigt allmänt förtroende genom att bekosta kulturinstitutioner som Metropolitan Opera och Smithsonian Museum. De står också bakom tankesmedjor som den inflytelserika Cato Center, falska miljörörelser som Citizens for the Environment och kampanjorganisationen Americans for Prosperity, afp, där bland andra Herman Cain varit anställd för att ordna klimatförnekande kurser. Genom afp hade Kochs även en tung roll i uppkomsten av Tea Party-rörelsen. Tillsammans med Exxon anses Kochs vara huvudfinansiärer bakom Climategate och andra klimatförnekande kampanjer.

Brödernas senaste insats är att samla konservativa politiker i nätverket ALEC, American Legislative Exchange Council. Deras huvudargument är att minska arbetslösheten genom att ta bort miljölagar.

I en viktig dom i Högsta domstolen i början av 2010 fastslogs att privata företag ska omfattas av The first amendment, yttrandefrihetslagen. Den tillåter industrin att ösa obegränsade medel in i valkampanjen.

Kochkoncernens främsta måltavla, förutom Obama, är EPAs chef Lisa Jackson. EPA instiftades 1970 av Richard Nixon med ord om att ren miljö måste stå över partipolitiken. Under Bush fick myndigheten det motigt. Senare har dock EPA tagit fram en rad förslag, bland annat att minska kvicksilverutsläpp från kolindustrin, begränsa utsläppskällor som påverkar fler än en delstat och man arbetar vidare på förslag att reglera miljöstörande metoder att utvinna svåråtkomlig olja och naturgas.

I takt med högervindarna har Obama minskat sitt stöd till Jackson. Hon har dock lovat att »kämpa för livet« för att få igenom de nya utsläppsreglerna. Flera republikanska presidentkandidater lovar nu att lägga ner EPA om de vinner valet.

Samtidigt som industrins intressen skyddas av yttrande­frihetslagen slår poliser ner demonstranter som hävdar samma rätt. Man kan se amerikansk politik som en pendelrörelse från valet av Obama till Tea Party-rörelsens intåg 2010, men höstens Occupy Wall Street-rörelse visar en försiktig återpendling åt vänster.

Samtidigt är folk så besvikna över ekonomin och det politiska systemet att många kommer strunta i att rösta i det kommande valet vilket i sin tur gynnar republikanerna. Ändå visar opinionsundersökningar ett brett stöd för skärpta miljö­lagar. På så sätt kan miljöfrågor åter bli en valfråga under 2012.

På delstatsnivå följer politikerna inte alltid den vanliga parti­skalan.

Om Mitt Romney blir presidentkandidat får han svårt att förklara för den konservativa lobbyn hur han som guvernör

i Massachusetts kunde genomföra en sjukvårdsförsäkring som påminner om presidentens, striktare miljöregler och en lokal Cap and Trade-lag. Nu har han som presidentkandidat gjort helt om och instämmer i kraven på att begränsa EPAs inflytande.

SIERRA CLUB BESKRIVS ofta som Naturskyddsförening­ens syster­organisation i USA. John Coequyt är politisk talesman. Han tycker inte att den begynnande vänstersvängen ännu fört upp miljöfrågorna på dagordningen. USA fortsätter att öka sina höga koldioxidutsläpp och höll inte sina löften inför Durban.

- Man pekar på regler om bättre motorer för bilar som EPA och transportmyndigheten står bakom och fortsätter att driva linjen om »transparency«, det vill säga att alla länder korrekt måste visa sina utsläpp.

Privatföretag har visserligen styrt den politiska debatten på ett sätt som vi aldrig upplevt tidigare, bekräftar han, men det har lett till »overreach«, att man gått för långt.

- Tea Party-republikanerna har inte kunnat hålla fingrarna i styr, utan lyft in så extrema tillägg i sina förslag att det varit enkelt för demokraterna i senaten att stoppa dem, säger John.

Han menar att det är oerhört viktigt för miljön att allmänheten ser till att behålla demokraternas majoritet i senaten.

John ägnar en stor del av sin tid åt att lyfta fram argument mot nya kolkraftverk och EPA har nyligen lagt fram bra regler som begränsar utsläppen.

- Vår största framgång är att industrin inte fått till några nya kolkraftverk. Dels är de olönsamma, men vi har också med stöd av EPA vunnit flera rättsliga tvister mot industrin.

Han ser även Obamas omsvängning angående olje­ledningen som en framgång för Sierra Club och det 20-tal miljöorganisationer som samverkade i kampanjen.

- Obama förstår att det är samma studenter som förde honom till makten som demonstrerat mot oljeledningarna. I nästa val behöver han deras stöd.

- Vinner republikanerna valet satsar de på en ökad oljeutvinning. Det går inte att komma ifrån att Obama tillsammans med Lisa Jackson trots allt är de viktigaste personerna för att miljöarbetet ska fortsätta, avslutar John Coequyt på Sierra Club i Washington.

Källa: A Reporter at Large; Covert Operations: The billionaire ­brothers who are waging a war against Obama, The New Yorker.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.