Öppet ordförandeval

UPPDRAGET * I juni har Naturskyddsföreningen riksstämma. Då ska ordförande och styrelse väljas. På förra stämman blev det debatt och rösträkning i ordförandevalet. Hur ska processen se ut nu? Mia Torpe är ordförande i valberedningen.

Artikel 2012-1 Anders Friström

Hur jobbar ni när det gäller ordförandevalet?

- Vi vill stärka och ena föreningen, därför har vi valt en öppen nomineringsprocess för ordförandevalet. Öppenheten ligger i att alla länsförbund har uppmantas att nominera minst en kandidat. Dessa presenteras nu på Naturkontakt, föreningens nya internweb. Till i slutet av februari kan länsförbunden dessutom rekommendera vilken av kandidaterna de föredrar. Det ger oss en bild av vad föreningen anser.

Hur ser en bra styrelse ut?

- Det gäller att hitta en bra mix vad gäller representativitet för olika delar av Sverige, kvinnor och män, kompetens och kontinuitet med mera. Vi kommer att försöka bygga ett så bra lag som möjligt runt den ordförandekandidat som vi finner har föreningens förtroende. Vi lyssnar på rörelsen men gör också egna bedömningar av helheten. Vi vill få fler att känna sig delaktiga i vårt arbete och få en god förankring för vårt förslag.

När kommer valberedningens förslag?

- I mars kommer vi att ha täta möten. Vi måste leverera texter till stämmohandlingarna i god till före 1 maj, som enligt stadgarna är sista dag för att skicka ut materialet till kretsarna. Alla medlemmar är välkomna att komma till oss med förslag på nomineringar till styrelsen. Ju tidigare folk hör av sig, desto större chans har vi att ta ställning till förslagen. Sen kan man nominera även på själva stämman, som självständigt väljer både ord­förande och styrelse.

Du kontaktar valberedningen enklast via deras flik på Naturkontakt.

Om Sveriges Natur

Det här är en artikel från Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur. Artiklarna speglar inte nödvändigtvis föreningens åsikter.

Ansvarig utgivare: Ylva Johnson

Besök även vår webbplats www.sverigesnatur.org där vi uppdaterar regelbundet med nytt material. 

 Här hittar du Sveriges Naturs arkiv där finns alla artiklar som publicerats i tidningen från 1998 och fram till i dag.